ค่า Water TDS ส่งผลอย่างไรกับรสชาติของกาแฟ?

5645 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่า Water TDS ส่งผลอย่างไรกับรสชาติของกาแฟ?

ค่า Water TDS ส่งผลอย่างไรกับรสชาติของกาแฟ?

 ค่า TDS(Totel Dissolved Solids) คือค่าปริมาณของของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ำรวมถึงไอออน แร่ธาตุเกลือ หรือโลหะละลายในปริมาณที่กำหนดของน้ำ ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพราะมีขนาดเล็กมาก โดยจะแสดงในหน่วยของมิลลิกรัมต่อหน่วยปริมาตรน้ำ (มิลลิกรัม/ลิตร,ppm หรือ ppt)

 ซึ่งค่า Water TDS นั้นส่งผลอย่างยิ่งกับรสชาติกาแฟ เพราะในการสกัดเอสเพรสโซ่ 1 ช็อต จะมีส่วนประกอบของน้ำถึง 90% โดยมีการละลายของกาแฟเพียงแค่ 10% เท่านั้น เมื่อทราบอย่างนี้คือ ในเอสเพรสโซ่ 1 ช็อตนั้น มีส่วนประกอบของน้ำอยู่ 90% จึงทำให้น้ำที่เรานำมาชงกาแฟ น้ำจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการชงกาแฟ ซึ่งจำเป็นต้องมีค่า TDS เหมาะสม ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป โดยค่าที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเครื่องชงกาแฟคือ น้ำจะต้องมีค่า TDS อยู่ที่ 50-100 PPM
  หากเมื่อค่า TDS สูงเกินไป คือมีสารแขวนลอยต่างๆภายในน้ำมากเกินไป จะส่งผลทำให้มีรสชาติกาแฟออกมาน้อย กาแฟโดยรวมรสชาติคล้ายมีโลหะผสมอยู่ (Under extracted) กลิ่นต่างๆ จะไม่ชัดเท่าที่ควร หรือ เปลี่ยนไปตามรสชาติของสารละลายที่อยู่ในน้ำ เนื่องจากภายในน้ำมีส่วนประกอบอื่นๆ อยู่เยอะเกินไป จึงทำให้กาแฟที่สกัดละลายออกมาได้น้อยนั่นเอง และที่สำคัญคือตะกรันในหม้อต้มจะเกิดขึ้นได้เร็ว
  หากเมื่อค่า TDS ต่ำเกินไป คือมีสารแขวนลอยต่างๆภายในน้ำน้อยเกินไป จะส่งผลทำให้กาแฟมีรสชาติขมเฝื่อน คล้ายกับกาแฟที่สกัดนานเกินไป (Over Extracted) และกลิ่นไม่หอม เนื่องจากในน้ำมีส่วนประกอบอื่นๆน้อย จึงทำให้เกิดการละลายของกาแฟมากจนเกินไปนั่นเอง