ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
จีรวรรณ แผ่นทอง TNR5000120406 Kerry Feb 18, 2019 12:43 022019000025
ทัศวรรณ แซ่จึง 600019982561 CJ Logistics Feb 18, 2019 022019000024
อุษา แซ่ลิ้ม TNR5N00004505 Kerry Feb 15, 2019 022019000023
อรรถวิทย์ กิตติชัย 600019944466 CJ Logistics Feb 15, 2019 022019000022
นายชานนท์ บุญศรี TNR5000118887 Kerry Feb 15, 2019 022019000021
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) TNR5000118284 Kerry Feb 14, 2019 022019000020
ณัฐกิตติ์ ลีลาคงกระพันธ์ EW653175005TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 13, 2019 022019000019
กิตติยา TNR5000116834 Kerry Feb 12, 2019 13:23 022019000009
มัมม่า ดาด้า คอฟฟี่ช็อป TNR5000116831 Kerry Feb 12, 2019 13:23 022019000014
ไพบูลย์ คำทวี TNR5000116830 Kerry Feb 12, 2019 13:23 022019000018
อธิป แก้วประเสริฐ 600019859195 CJ Logistics Feb 12, 2019 022019000017
สุประพล​ วัต​ตะ​สิริ​ชัย​ TNR5000113474 Kerry Feb 07, 2019 13:47 022019000012
ฐิระพร ภู่งาม EW652938412TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 07, 2019 13:28 022019000003
แสงอรุณี พริ้งศุลกะ TNR5000113506 Kerry Feb 07, 2019 022019000008
เสาวนีย์ อัครโสภณ 600019762875 CJ Logistics Feb 07, 2019 022019000007
สุวนันท์ เยือกเย็น 600019762912 CJ Logistics Feb 07, 2019 022019000013
มธุริน พลอยงาม TNR5000112381 Kerry Feb 06, 2019 10:12 022019000004
ชุติมา 600019744130 CJ Logistics Feb 06, 2019 022019000005
อรรถวิทย์ กิตติชัย 600019744141 CJ Logistics Feb 06, 2019 022019000006
ไพบูลย์ คำทวี TNR5000109077 Kerry Feb 01, 2019 022019000001
ชไมพร เลี้ยงผ่องพันธ์ TNR5000108053 Kerry Jan 31, 2019 13:56 012019000072
จุฬารัตน์ เดชะสูงเนิน TNR5N00004193 Kerry Jan 31, 2019 12:41 012019000070
อรรถวิทย์ กิตติชัย 600019614486 CJ Logistics Jan 31, 2019 012019000071
เพ็ญนภา ดำรงแดน 600019585473 CJ Logistics Jan 30, 2019 012019000063
ชุติมา TNR5000106509 Kerry Jan 29, 2019 012019000067
พลสรรค์ มณีเสาวนพ EW653077759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 29, 2019 012019000060
ลลิดา ศิขรินวรานนท์ BAAO000013398 Kerry Jan 29, 2019 012019000064
สมชาติ เอี่ยมระหงษ์ BAAO000013396 Kerry Jan 29, 2019 012019000062
อธิป แก้วประเสริฐ 600019564123 CJ Logistics Jan 29, 2019 012019000065
ภาณุวัฒน์ น้อยสันโดษ อุ้ย 600019564086 CJ Logistics Jan 29, 2019 012019000061
ภาณุวัฒน์ น้อยสันโดษ อุ้ย 600019564145 CJ Logistics Jan 29, 2019 012019000066
ธนพร ภูไชยแสง 600019564171 CJ Logistics Jan 29, 2019 012019000068
รมิดา เทียมดวงแข 600019564160 CJ Logistics Jan 29, 2019 012019000069
วรวุฒิ วรมงคลชัย TNR5000104540 Kerry Jan 26, 2019 012019000055
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) SNBN000853346 Kerry Jan 26, 2019 012019000058
อรรถวิทย์ กิตติชัย 600019490284 CJ Logistics Jan 25, 2019 012019000059
วุฒินันท์ ฉิมบุรุษ EW653389990TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 24, 2019 13:25 012019000056
ชูศักดิ์ อ่องละออ TNR5000103559 Kerry Jan 24, 2019 012019000057
สวภพ บุญรักษา TNR5000103082 Kerry Jan 24, 2019 012019000054
AM EW653354029TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 23, 2019 012019000053
Worapat 012019000050 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 23, 2019 012019000050
ผดุงเกียรติ โยมเอียด BAAON00000129 Kerry Jan 22, 2019 12:45 012019000052
สุรสิทธิ์ ปัตติทานัง BAAO000011559 Kerry Jan 22, 2019 12:45 012019000049
อรรถวิทย์ กิตติชัย BAAO000011558 Kerry Jan 22, 2019 12:45 012019000051
จารุณี ประวัง BAAO000011555 Kerry Jan 22, 2019 12:45 012019000046
อธิวัฒน์ TNR5000101923 Kerry Jan 22, 2019 12:28 012019000048
นพพล โสภี TNR5000100971 Kerry Jan 21, 2019 10:12 012019000045
สุพัตร์ ปริรัมย์ 600019355420 CJ Logistics Jan 21, 2019 012019000044
อธิป แก้วประเสริฐ 600019324012 CJ Logistics Jan 18, 2019 012019000043
Pang TNR5N00003954 Kerry Jan 17, 2019 13:47 012019000042
ชื่อลูกค้า : จีรวรรณ แผ่นทอง
Tracking number : TNR5000120406
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2019 12:43
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000025
ชื่อลูกค้า : ทัศวรรณ แซ่จึง
Tracking number : 600019982561
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000024
ชื่อลูกค้า : อุษา แซ่ลิ้ม
Tracking number : TNR5N00004505
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000023
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : 600019944466
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000022
ชื่อลูกค้า : นายชานนท์ บุญศรี
Tracking number : TNR5000118887
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000021
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : TNR5000118284
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000020
ชื่อลูกค้า : ณัฐกิตติ์ ลีลาคงกระพันธ์
Tracking number : EW653175005TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000019
ชื่อลูกค้า : กิตติยา
Tracking number : TNR5000116834
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019 13:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000009
ชื่อลูกค้า : มัมม่า ดาด้า คอฟฟี่ช็อป
Tracking number : TNR5000116831
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019 13:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000014
ชื่อลูกค้า : ไพบูลย์ คำทวี
Tracking number : TNR5000116830
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019 13:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000018
ชื่อลูกค้า : อธิป แก้วประเสริฐ
Tracking number : 600019859195
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000017
ชื่อลูกค้า : สุประพล​ วัต​ตะ​สิริ​ชัย​
Tracking number : TNR5000113474
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019 13:47
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000012
ชื่อลูกค้า : ฐิระพร ภู่งาม
Tracking number : EW652938412TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019 13:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000003
ชื่อลูกค้า : แสงอรุณี พริ้งศุลกะ
Tracking number : TNR5000113506
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000008
ชื่อลูกค้า : เสาวนีย์ อัครโสภณ
Tracking number : 600019762875
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000007
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : 600019762912
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000013
ชื่อลูกค้า : มธุริน พลอยงาม
Tracking number : TNR5000112381
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019 10:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000004
ชื่อลูกค้า : ชุติมา
Tracking number : 600019744130
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000005
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : 600019744141
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000006
ชื่อลูกค้า : ไพบูลย์ คำทวี
Tracking number : TNR5000109077
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000001
ชื่อลูกค้า : ชไมพร เลี้ยงผ่องพันธ์
Tracking number : TNR5000108053
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2019 13:56
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000072
ชื่อลูกค้า : จุฬารัตน์ เดชะสูงเนิน
Tracking number : TNR5N00004193
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2019 12:41
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000070
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : 600019614486
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000071
ชื่อลูกค้า : เพ็ญนภา ดำรงแดน
Tracking number : 600019585473
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000063
ชื่อลูกค้า : ชุติมา
Tracking number : TNR5000106509
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000067
ชื่อลูกค้า : พลสรรค์ มณีเสาวนพ
Tracking number : EW653077759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000060
ชื่อลูกค้า : ลลิดา ศิขรินวรานนท์
Tracking number : BAAO000013398
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000064
ชื่อลูกค้า : สมชาติ เอี่ยมระหงษ์
Tracking number : BAAO000013396
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000062
ชื่อลูกค้า : อธิป แก้วประเสริฐ
Tracking number : 600019564123
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000065
ชื่อลูกค้า : ภาณุวัฒน์ น้อยสันโดษ อุ้ย
Tracking number : 600019564086
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000061
ชื่อลูกค้า : ภาณุวัฒน์ น้อยสันโดษ อุ้ย
Tracking number : 600019564145
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000066
ชื่อลูกค้า : ธนพร ภูไชยแสง
Tracking number : 600019564171
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000068
ชื่อลูกค้า : รมิดา เทียมดวงแข
Tracking number : 600019564160
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000069
ชื่อลูกค้า : วรวุฒิ วรมงคลชัย
Tracking number : TNR5000104540
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000055
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : SNBN000853346
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000058
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : 600019490284
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000059
ชื่อลูกค้า : วุฒินันท์ ฉิมบุรุษ
Tracking number : EW653389990TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2019 13:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000056
ชื่อลูกค้า : ชูศักดิ์ อ่องละออ
Tracking number : TNR5000103559
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000057
ชื่อลูกค้า : สวภพ บุญรักษา
Tracking number : TNR5000103082
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000054
ชื่อลูกค้า : AM
Tracking number : EW653354029TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000053
ชื่อลูกค้า : Worapat
Tracking number : 012019000050
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000050
ชื่อลูกค้า : ผดุงเกียรติ โยมเอียด
Tracking number : BAAON00000129
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019 12:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000052
ชื่อลูกค้า : สุรสิทธิ์ ปัตติทานัง
Tracking number : BAAO000011559
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019 12:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000049
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : BAAO000011558
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019 12:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000051
ชื่อลูกค้า : จารุณี ประวัง
Tracking number : BAAO000011555
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019 12:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000046
ชื่อลูกค้า : อธิวัฒน์
Tracking number : TNR5000101923
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019 12:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000048
ชื่อลูกค้า : นพพล โสภี
Tracking number : TNR5000100971
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2019 10:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000045
ชื่อลูกค้า : สุพัตร์ ปริรัมย์
Tracking number : 600019355420
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000044
ชื่อลูกค้า : อธิป แก้วประเสริฐ
Tracking number : 600019324012
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000043
ชื่อลูกค้า : Pang
Tracking number : TNR5N00003954
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019 13:47
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000042