คอร์สเรียนชงกาแฟ Latte Art

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 083-4732997

จำนวนคนเรียน

เรียน 1 ท่าน

Share

คอร์สเรียน ลาเต้อาร์ต 
Latte Art

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกใช้เมล็ดกาแฟ
 • การเลือกภาชนะใส่นมที่เหมาะสมสำหรับการตีฟองนม
 • เรียนรู้ปัจจัยสำคัญในการทำ Espresso Shot
 • เทคนิคการสตีมนมที่ถูกหลัก และง่าย
 • เทคนิคการขึ้นลายพื้นฐานต่างๆ เช่น หัวใจ ทิวลิป ใบไม้
 • การจบลายที่สมบูรณ์แบบพร้อมเสริฟอย่างสวยงาม
 • พูดคุยซักถามเพิ่มเติม


 

 1. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากวันลงชื่อจอง ระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. หากลูกค้าชำระเงินกำหนดแต่ไม่มีแจ้งการชำระเงินระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สำหรับท่านที่จองและตามโอนเงินแล้ว และไม่สามารถมาเรียนในวันนั้นๆได้จริงๆ ทาง NLCOFFEE ยินดีที่จะให้ท่านเลื่อนวันเรียนออกไปได้ 1 ครั้ง  โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ และหากท่านไม่มา ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เนื่องจากทาง NLCOFFEE จำเป็นที่ต้องให้มีการโอนเงินก่อน เพราะมีหลายๆท่านที่จองไว้ เมื่อถึงวันที่จองก็ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงทำให้หลายๆ ท่านเสียโอกาสในวันนั้นไป


เหมาะสำหรับ
คนที่มีพื้นฐาน และต้องการต่อยอดศิลปะบนฟองนม


 • เรียนรวมไม่เกิน 4-6 ท่าน
 • ระยะเวลาเรียน 1 วัน เริ่ม 10:30 - 16:00
 • เรียนทุกวันอังคาร 2 และ 4 ของเดือน
 • มีอาหารให้ทานช่วงกลางวันฟรี
 • สถานที่เรียน : นนทบุรี