ถ้วยชงชามัทฉะ สีดำ

Attribute:

ชุดจัดเซ็ท กรุณาอ่านรายละเอียดเพื่มเติม

ชุดอุปกรณ์ชงชา

ครบชุด (5) ถ้วยชงชามัทฉะ, แท่นวางแปรงมัทฉะ , ไม้ไผ่คนส่วนผสม , ไม้ตักผงมัทฉะ , ตะกร้อกรองผงมัทฉะ ชุดถ้วยชงชา (3) ถ้วยชงชามัทฉะ , แท่นวางแปรงมัทฉะ , ไม้ตักผงมัทฉะ ชุดแท่นวาง (2) เฉพาะ : แท่นวางแปรงมัทฉะ และไม้ไผ่คนส่วนผสม เฉพาะ : (1) ถ้วยชงชามัทฉะ เฉพาะ : (1) แท่นวางแปรงมัทฉะ เฉพาะ : (1) ตะกร้อกรองผงมัทฉะ เฉพาะ : (1) ไม้ไผ่คนส่วนผสม เฉพาะ : (1) ไม้ตักผงมัทฉะ

Share


สินค้ามีให้เลือก 6 รูปแบบ คือ


1. ครบชุด 5 อุปกรณ์ 
2. เฉพาะ ถ้วยชงชา ,แท่นเก็บไม้ไผ่  , ไม้ตักผงชา 
3. เฉพาะ ไม้ไผ่คนชา และแท่นเก็บไม้ไผ่
4. เฉพาะ แท่นเก็บ
5. เฉพาะ ถ้วยชงชา
6. เฉพาะ ตะแกรงร่อนชา