all_tea_ชาทั้งหมด

ชาผงปรุงแต่่ง & ชาผงสำเร็จรูป

150002

ไข่มุกบุกรสบราวน์ชูการ์แบบสำเร็จรูปพร้อมทาน ตรา JBU

฿ 160 ฿ 160

218001

฿ 290 ฿ 290
สมาชิก ฿ 278 ฿ 278 -4%

122001_500g

฿ 155 ฿ 155
฿ 150 ฿ 150 -3%

112004

บรรจุ 100 กรัม

฿ 295 ฿ 295

113001_1kg

฿ 220 ฿ 220

111001_500g

฿ 95 ฿ 95

112005

บรรจุ 100 กรัม

฿ 310 ฿ 310

122002_500g

฿ 185 ฿ 185
฿ 180 ฿ 180 -3%

113002_1kg

฿ 220 ฿ 220
Best Seller

112001_500g

฿ 190 ฿ 190
฿ 185 ฿ 185 -3%
Best Seller

112003_500g

฿ 185 ฿ 185
Best Seller

121002_500g

฿ 220 ฿ 220

113003_1kg

฿ 220 ฿ 220

111002_500g

฿ 155 ฿ 155
Best Seller

112003_1kg

฿ 370 ฿ 370
฿ 360 ฿ 360 -3%
Best Seller

121001_1kg

฿ 220 ฿ 220

113004_1kg

฿ 220 ฿ 220

111001_1Kg

฿ 190 ฿ 190
฿ 180 ฿ 180 -5%
New

113005_500g

ผงชานมไข่มุกบรรจุ 500 กรัม

฿ 150 ฿ 150

121003_1kg-1

สูตร 3 in 1

฿ 340 ฿ 340

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

112004_1kg

บรรจุ 100 กรัม 10 ถุง

฿ 2,950 ฿ 2,950
฿ 2,550 ฿ 2,550 -14%
Best Seller

112001_1Kg

฿ 380 ฿ 380
฿ 365 ฿ 365 -4%
New

113006_500g

ผงเมล่อนบรรจุ 500 กรัม

฿ 195 ฿ 195

122001_1kg

฿ 310 ฿ 310
฿ 300 ฿ 300 -3%

112003_8kg

฿ 2,880 ฿ 2,880
฿ 2,840 ฿ 2,840 -1%

111002_1kg

฿ 310 ฿ 310
฿ 300 ฿ 300 -3%
New

113007_500g

ผงเผือกบรรจุ 500 กรัม

฿ 195 ฿ 195

217003

฿ 390 ฿ 390
สมาชิก ฿ 374 ฿ 374 -4%

122002_1kg

฿ 370 ฿ 370
฿ 360 ฿ 360 -3%

111001_5Kg

฿ 900 ฿ 900

202016

ชุดจัดเซ็ท กรุณาอ่านรายละเอียดเพื่มเติม

฿ 110 ฿ 110
สมาชิก ฿ 105 ฿ 105 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

121002_1kg

฿ 430 ฿ 430
Best Seller

112001_5Kg

฿ 1,950 ฿ 1,950
฿ 1,825 ฿ 1,825 -6%
New

113005_1Kg

ผงชานมไข่มุกบรรจุ 500 กรัม x2

฿ 300 ฿ 300
฿ 280 ฿ 280 -7%

121001_8kg

฿ 1,760 ฿ 1,760
฿ 1,680 ฿ 1,680 -5%

111002_5Kg

฿ 1,550 ฿ 1,550
฿ 1,450 ฿ 1,450 -6%

111003_6pcs

บรรจุ 225 กรัม 6 ห่อ

฿ 168 ฿ 168
New

113007_1kg

ผงเผือกบรรจุ 1 กิโลกรัม

฿ 390 ฿ 390
฿ 365 ฿ 365 -6%

111004_6pcs

บรรจุ 200 กรัม 5 ห่อ

฿ 150 ฿ 150

112002_6pcs

บรรจุ 200 กรัม 5ห่อ

฿ 275 ฿ 275

111003_24pcs

บรรจุ 225 กรัม 24 ห่อ (1กล่อง)

฿ 600 ฿ 600

113001_10kg

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 2,000 ฿ 2,000 -9%

111004_25pcs

บรรจุ 200 กรัม 25 ห่อ (1กล่อง)

฿ 725 ฿ 725

113002_10kg

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 2,000 ฿ 2,000 -9%

112002_25pcs

บรรจุ 200 กรัม 25 ห่อ

฿ 1,325 ฿ 1,325

113003_10kg

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 2,000 ฿ 2,000 -9%

113004_10kg

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 2,000 ฿ 2,000 -9%
New

113005_5Kg

ผงชานมไข่มุกบรรจุ 500 กรัม x10(ยกลัง 5Kg)

฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,250 ฿ 1,250 -17%
New

113007_5kg

ผงเผือกบรรจุ 5 กิโลกรัม

฿ 1,950 ฿ 1,950
฿ 1,700 ฿ 1,700 -13%