วิสัยทัศน์
" นำสิ่งใหม่ๆมานำเสนอ เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในใจลูกค้า "

ภารกิจ
ให้ความสำคัญต่อการคิดค้นและวิจัย เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้ความรู้ความชำนาญในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจกาแฟ และให้ความสนใจในการรักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงที่และดีอยู่เสมอ
โดยการมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสูงสุดตามความต้องการของผู้บริโภค