เคยเป็นไหม? ปริมาณสกัดน้ำกาแฟที่ตั้งไว้ ได้ออกมาไม่เท่าเดิม

1867 Views  | 

เคยเป็นไหม? ปริมาณสกัดน้ำกาแฟที่ตั้งไว้ ได้ออกมาไม่เท่าเดิม