Rubber Steam 10mm อะไหล่ ยางจับท่อสตีม

Attribute:

อะไหล่ เปลี่ยนยางจับก้านสตีมป้องกันความร้อน ขนาดรูป 10 มม.

Share

ใช้สำหรับเครื่องชงกาแฟ

La Nuova Era