โถเมล็ดกาแฟ Quamar ขนาด 1200 กรัม

Attribute:

เฉพาะโถใส ไม่รวมฝาปิด , ลิ้นเปิดปิดกาแฟ

Brand : Quamar

Share

  • โถเมล็ดกาแฟ สำหรับเครื่องบดกาแฟ Quamar
  • รองรับการใส่เมล็ดกาแฟ 1200 กรัม
    *ไม่มีฝาปิด
  • รองรับเครื่องบดกาแฟกาแฟ Quamar ทุกรุ่น
  • สินค้าผลิตจากประเทศอิตาลี