หัวปั๊ม 1883 (สำหรับใช้กับไซรัป 1883)

Attribute:

SKU : 206007

Share

หัวปั๊ม 1883 (สำหรับใช้กับไซรัป 1883)

 1 ปั๊ม = 7.5 ml.
4 ปั๊ม = 30 ml. (1 oz.)
1883 Syrups Pump (for 1L glass bottle)