คอร์สเรียนการสกัดช็อตแบบติวเข้ม Coffee Extraction Course

Attribute:

Coffee Extraction Course คอร์สเรียนการสกัดช็อตแบบติวเข้ม

Share

Coffee Extraction Course คอร์สเรียนการสกัดช็อตแบบติวเข้ม


การสกัดช็อตกาแฟ หัวใจสำคัญในการชงกาแฟให้อร่อย
• เข้าใจถึงความสำคัญของการสกัดกาแฟ
• เข้าใจศาสตร์การรับรู้รสชาติ
• เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสกัดกาแฟ
• เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา และรสชาติกาแฟ
• เรียนรู้การเตรียมกาแฟก่อนชง การ Distribute การ Tamping
• ทดสอบการสกัดกาแฟ และชิมกาแฟเปรียบเทียบ
• เปรียบเทียบรสชาติจากระดับการคั่วที่ต่างกัน
• เรียนรู้เทคนิคเปรียบเทียบการสกัดกาแฟแบบอัตราส่วน
• เปรียบเทียบรสชาติกาแฟจากการกำหนดสูตรชง

รายละเอียด
จำนวนผู้เข้าเรียน ไม่เกิน 8 ท่าน / คอร์สเรียน
เปิดคอร์สเรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-16.00 น.
ระยะเวลาเรียน 1 วัน 09.30-16.00
ราคา 3,900 บาท ต่อท่าน / เลี้ยงอาหารกลางวัน
สถานที่เรียน NL COFFEE สำนักงานใหญ่ นนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จองคอร์สเรียน จ-ส เวลา 09.00-17.00 น.
Line : @nlcoffee
โทร : 02-580-9371 , 082-790-0327


* ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากวันลงชื่อจอง ระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากลูกค้าชำระเงินกำหนดแต่ไม่มีแจ้งการชำระเงินระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สำหรับท่านที่จองและโอนเงินแล้ว และไม่สามารถมาเรียนในวันนั้นๆได้จริงๆ ทาง NLCOFFEE ยินดีที่จะให้ท่านเลื่อนวันเรียนออกไปได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ และหากท่านไม่มา ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
* เนื่องจากทาง NLCOFFEE จำเป็นที่ต้องให้มีการโอนเงินก่อน เพราะมีหลายๆท่านที่จองไว้ เมื่อถึงวันที่จองก็ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงทำให้หลายๆ ท่านเสียโอกาสในวันนั้นไป

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy