ชุดแต่ง เกจแสดงค่าแรงดันการสกัดกาแฟ Lever Gauge

Attribute:

วัดแรงดันการสกัดที่เกิดขึ้นผ่านการโยกของบาริสต้า

Brand : La pavoni

Share

ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าติดตั้ง