ด้ามชง La Nuova Era E61 : Bottomless ด้ามดำเงา + ตะแกรง 21 กรัม

Attribute:

ด้ามชงกาแฟ ชนิดไม่มีทางน้ำไหล ขนาด 58มม. ใช้สำหรับ Promac, La Nuova Era, Rancilio,Rocket, Magister, Ascaso สินค้านำเข้าอิตาลี

Share