-A +A
 www.nlcoffee.net
  Search   
 

Your basket 0 piece(s) : Total price 0.00 Baht
รหัส : 0196
ชื่อ : ไม้ไผ่ คนชาเขียว ( Matcha Bamboo Brush ) เกรดดี ชนิด 100 เส้น
รายละเอียด : ลดเวลาในการคนส่วนผสมลง ทำให้ผงมัชฉะ ละลายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ราคา : 390.00 Baht
ประเภทสินค้า : อุปกรณ์ร้านกาแฟ
ชาต่างๆ
Quantity : Piece(s)

Order Note (optional)


คำอธิบาย :

วิธีใช้งาน
- นำไม้ไผ่ไปแช่ในน้ำร้อนก่อนใช้งานประมาณ 5 นาที
- ใช้งานเสร็จให้ล้างด้วยน้ำร้อน และผึ่งให้แห้งก่อนเก็บ
 

 

 

NLCOFFEE FAN SITE                                                                           

เวปไซด์สนับสนุน :  www.google.co.th                    เข้าสู่เวปไซด์หลักของเรา www.nlcoffee.com


 
|
|
|
|
 
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท เอ็น แอล คอฟฟี่ เทรดดิ้ง จำกัด
58/39-41 หมู่ที่ 6 ถนนกรุงเทพ-นนท์
ตำบลบางเขน
Tel : 02-5809371-4 Fax: 02-5809399
Email : ball@nlcoffee.com