ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
เนตร์ชนก รังสะภู 600023411242 CJ Logistics Aug 13, 2019 082019000057
Amorndej Pongsarojanavit EX243044755TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2019 082019000056
ศิกานต์ธีรา ปรีดีชยานันท์ TNR5000211310 Kerry Aug 09, 2019 082019000033
ทัศวรรณ แซ่จึง TNR5000211306 Kerry Aug 09, 2019 082019000054
Sirapa Mueankaew TNR5000211300 Kerry Aug 09, 2019 082019000055
วัชระ เหรียญทอง 600023341426 CJ Logistics Aug 09, 2019 082019000053
นาตยา ศรีพลัง TNR5000210811 Kerry Aug 08, 2019 082019000052
รุ่งเรื่อง ไหมคง 600023312564 CJ Logistics Aug 08, 2019 082019000049
Jidapa Kongwattanakul EI080451315TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 08, 2019 082019000051
Khun Ruedee Inthaphant TNR5000210614 Kerry Aug 08, 2019 082019000050
ชลลดา พัชรประกิติ TNR5000210613 Kerry Aug 08, 2019 082019000048
Wasan Sa-ngakul EI080451324TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 08, 2019 082019000047
สุริโย จำปาทอง BAAO000060340 Kerry Aug 08, 2019 082019000046
ปณิดา ยงพานิชกุล EI080450730TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000037
นายวิทวัส อินทร์ตา EI080450726TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000044
Beryl Tan EI080450743TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000042
อนุโรจน์ นันทิวัตถพงศ์ EI080450757TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000041
หนูนา จงรัก 600023287961 CJ Logistics Aug 07, 2019 082019000045
กิตติศักดิ์ ศรีเพ็ญ TNR5000210138 Kerry Aug 07, 2019 082019000043
ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์ 600023287972 CJ Logistics Aug 07, 2019 082019000040
Naris Kumraksa TNR5000210133 Kerry Aug 07, 2019 082019000039
Boat JoJo EI080418986TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 06, 2019 082019000038
มธุริน พลอยงาม EI080418990TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 06, 2019 082019000035
เทอดศักดิ์ พงษ์สุรียนันท์ EI080418969TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 06, 2019 082019000034
อังคณาสอนแก้ว EI080418955TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 06, 2019 082019000032
ฐิตาภรณ์ คงอุสาหะ TNR5000209893 Kerry Aug 06, 2019 082019000028
Ekachai Chumchua EI080418972TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 06, 2019 082019000026
KPSnoonui TNR5N00007457 Kerry Aug 06, 2019 082019000030
KPSnoonui TNR5N00007457 Kerry Aug 06, 2019 082019000029
เบญจมาศ อัมภรัตน์ TNR5000209793 Kerry Aug 06, 2019 082019000031
ชไมพร ศรีสุวรรณ TNR5000209782 Kerry Aug 06, 2019 082019000027
นายวิสูตร กิจวิรัตน์ TNR5000208903 Kerry Aug 05, 2019 082019000016
Kanisorn Kittanaphon EI080416340TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000017
อัฐธนกาญจนํ ไทรเมือง EI080416322TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000013
ชาลินี ช่วยพันธ์ EI080416319TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000023
ภัทรธีรา พานทอง EI080416305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000022
อนุวัช ถุงเสน 600023231950 CJ Logistics Aug 05, 2019 082019000025
ธัญ รัษฎานุกูล 600023231924 CJ Logistics Aug 05, 2019 082019000024
ณิชาภา 600023231913 CJ Logistics Aug 05, 2019 082019000018
ยุวศรี ไพชยนต์วิจิตร 600023231902 CJ Logistics Aug 05, 2019 082019000021
Au TNR5000208162 Kerry Aug 03, 2019 082019000011
ทวีทรัพย์ ธีระสัตยกุล TNR5000208168 Kerry Aug 03, 2019 082019000014
พีระพงษ์ ภารัชสิทธฺิ์ TNR5000208285 Kerry Aug 03, 2019 082019000015
Jinda Imurai TNR5000207687 Kerry Aug 02, 2019 072019000113
ธนพร ผลแก้ว TNR5000207692 Kerry Aug 02, 2019 072019000120
ณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์ EI048117480TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 02, 2019 072019000112
สุจริต ปรีชาสวัสดิ์ EI048117493TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 02, 2019 082019000009
วราภรณ์ จำลองพิมพ์ 600023192002 CJ Logistics Aug 02, 2019 082019000010
Chantaphat Bn TNR5000207536 Kerry Aug 02, 2019 082019000008
Pusanisa Phaengprasit TNR5000207532 Kerry Aug 02, 2019 082019000007
ชื่อลูกค้า : เนตร์ชนก รังสะภู
Tracking number : 600023411242
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000057
ชื่อลูกค้า : Amorndej Pongsarojanavit
Tracking number : EX243044755TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000056
ชื่อลูกค้า : ศิกานต์ธีรา ปรีดีชยานันท์
Tracking number : TNR5000211310
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000033
ชื่อลูกค้า : ทัศวรรณ แซ่จึง
Tracking number : TNR5000211306
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000054
ชื่อลูกค้า : Sirapa Mueankaew
Tracking number : TNR5000211300
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000055
ชื่อลูกค้า : วัชระ เหรียญทอง
Tracking number : 600023341426
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000053
ชื่อลูกค้า : นาตยา ศรีพลัง
Tracking number : TNR5000210811
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000052
ชื่อลูกค้า : รุ่งเรื่อง ไหมคง
Tracking number : 600023312564
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000049
ชื่อลูกค้า : Jidapa Kongwattanakul
Tracking number : EI080451315TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000051
ชื่อลูกค้า : Khun Ruedee Inthaphant
Tracking number : TNR5000210614
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000050
ชื่อลูกค้า : ชลลดา พัชรประกิติ
Tracking number : TNR5000210613
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000048
ชื่อลูกค้า : Wasan Sa-ngakul
Tracking number : EI080451324TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000047
ชื่อลูกค้า : สุริโย จำปาทอง
Tracking number : BAAO000060340
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000046
ชื่อลูกค้า : ปณิดา ยงพานิชกุล
Tracking number : EI080450730TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000037
ชื่อลูกค้า : นายวิทวัส อินทร์ตา
Tracking number : EI080450726TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000044
ชื่อลูกค้า : Beryl Tan
Tracking number : EI080450743TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000042
ชื่อลูกค้า : อนุโรจน์ นันทิวัตถพงศ์
Tracking number : EI080450757TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000041
ชื่อลูกค้า : หนูนา จงรัก
Tracking number : 600023287961
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000045
ชื่อลูกค้า : กิตติศักดิ์ ศรีเพ็ญ
Tracking number : TNR5000210138
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000043
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์
Tracking number : 600023287972
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000040
ชื่อลูกค้า : Naris Kumraksa
Tracking number : TNR5000210133
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000039
ชื่อลูกค้า : Boat JoJo
Tracking number : EI080418986TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000038
ชื่อลูกค้า : มธุริน พลอยงาม
Tracking number : EI080418990TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000035
ชื่อลูกค้า : เทอดศักดิ์ พงษ์สุรียนันท์
Tracking number : EI080418969TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000034
ชื่อลูกค้า : อังคณาสอนแก้ว
Tracking number : EI080418955TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000032
ชื่อลูกค้า : ฐิตาภรณ์ คงอุสาหะ
Tracking number : TNR5000209893
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000028
ชื่อลูกค้า : Ekachai Chumchua
Tracking number : EI080418972TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000026
ชื่อลูกค้า : KPSnoonui
Tracking number : TNR5N00007457
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000030
ชื่อลูกค้า : KPSnoonui
Tracking number : TNR5N00007457
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000029
ชื่อลูกค้า : เบญจมาศ อัมภรัตน์
Tracking number : TNR5000209793
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000031
ชื่อลูกค้า : ชไมพร ศรีสุวรรณ
Tracking number : TNR5000209782
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000027
ชื่อลูกค้า : นายวิสูตร กิจวิรัตน์
Tracking number : TNR5000208903
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000016
ชื่อลูกค้า : Kanisorn Kittanaphon
Tracking number : EI080416340TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000017
ชื่อลูกค้า : อัฐธนกาญจนํ ไทรเมือง
Tracking number : EI080416322TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000013
ชื่อลูกค้า : ชาลินี ช่วยพันธ์
Tracking number : EI080416319TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000023
ชื่อลูกค้า : ภัทรธีรา พานทอง
Tracking number : EI080416305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000022
ชื่อลูกค้า : อนุวัช ถุงเสน
Tracking number : 600023231950
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000025
ชื่อลูกค้า : ธัญ รัษฎานุกูล
Tracking number : 600023231924
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000024
ชื่อลูกค้า : ณิชาภา
Tracking number : 600023231913
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000018
ชื่อลูกค้า : ยุวศรี ไพชยนต์วิจิตร
Tracking number : 600023231902
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000021
ชื่อลูกค้า : Au
Tracking number : TNR5000208162
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000011
ชื่อลูกค้า : ทวีทรัพย์ ธีระสัตยกุล
Tracking number : TNR5000208168
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000014
ชื่อลูกค้า : พีระพงษ์ ภารัชสิทธฺิ์
Tracking number : TNR5000208285
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000015
ชื่อลูกค้า : Jinda Imurai
Tracking number : TNR5000207687
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000113
ชื่อลูกค้า : ธนพร ผลแก้ว
Tracking number : TNR5000207692
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000120
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์
Tracking number : EI048117480TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000112
ชื่อลูกค้า : สุจริต ปรีชาสวัสดิ์
Tracking number : EI048117493TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000009
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ จำลองพิมพ์
Tracking number : 600023192002
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000010
ชื่อลูกค้า : Chantaphat Bn
Tracking number : TNR5000207536
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000008
ชื่อลูกค้า : Pusanisa Phaengprasit
Tracking number : TNR5000207532
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007

หมวดหมู่สินค้า