Ethiopia : Yirgacheffe Worka (Anaerobic)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 104133

Died Fruit, Winey, Plum, Purple Grape | กาแฟ Yirgacheffe จะเน้นเนื้อสัมผัสที่เบา และหอมฟุ้ง กลิ่นหอมดอกไม้ผลไม้ การแปรรูปแบบที่พิเศษกว่าใคร

Share

ขนาดบรรจุ :  บรรจุถุงละ 200 กรัม


 

กระบวนการ การแปรรูปกาแฟ   

" แบบ แอนแอโรบิค  : Anaerobic Process"

 

 

 

COFFEE WHEEL FLAVOUR*
โทนกลิ่นเอกลักษณ์กาแฟ