Colombia : Manos Juntas Micromill (Natural)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 104131

กาแฟโคลัมเบีย แปรรูปแบบธรรมชาติ กลิ่นหมักปานกลาง เปรี้ยวแบบผลไม้ กลุ่ม เบอร์รี่ ซ่อนด้วยกลิ่นไอของโกโก้ธรรมชาติ

Share