Costa Rica : Beethoven

สตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้ล เลม่อน องุ่น มะนาว น้ำผึ้ง คาราเมล นุ่มนวล ออกหวาน คล้ายชาอินเดีย

Share

Costa Rica Beethoven

หนึ่งในเมล็ดกาแฟ Collection "Canet Musician Series" ที่อยู่จุดสูงสุดของแหล่งปลูกกาแฟ Tarrazu ประเทศ Costa Rica ด้วยกรรมวิธีแปรรูปแบบ Enzym Wash Process แบบพิเศษ

 

 

ขนาดบรรจุ :  บรรจุถุงละ 200 กรัม


 

กระบวนการ การแปรรูปกาแฟ   

แบบ เอนไซน์ วอช : Enzym Wash "