คอร์สเรียนชงกาแฟ Coffee Recipe

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

เรียนรู้สูตรชงกาแฟสำหรับเปิดร้านกาแฟ โดยเน้นปฏิบัติ โดยสูตรชงกาแฟผ่านการพัฒนามายาวนานกว่า 18 ปี มีควาหลากหลายและยืดหยุ่นในการใช้งาน

จำนวนคนเรียน

เรียน 1 ท่าน

Share

คอร์สเรียนชงกาแฟ
Coffee Recipe Course

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ
 • การเลือกใช้สายพันธุ์กาแฟ
 • กรรมวิธีการผลิตเมล็ดกาแฟดิบจากโรงงานเรา จนถึงเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว
 • ชิมกาแฟ กาแฟที่คั่วต่างระดับกัน และการแยก ระหว่างกาแฟอาราบิก้า กับ โรบัสต้า
 • การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ
 • หน้าที่บาริสต้าในการช่วงเวลาต่างของวัน
 • อุปกรณ์บาริสต้า 
 • เรียนรู้ปัจจัยสำคัญในการทำ Espresso Shot ,การชงกาแฟเอสเพรสโซ่ อเมริกาโน่ ทดลองทำด้วยตนเอง
 • เทคนิคการสตีมนมที่ถูกหลัก และง่าย  การทำกาแฟร้อนที่ใส่นมทั้งหมด เช่น ลาเต้ คาปูชิโน่ มอคค่า โกโก้ร้อน ได้ปฏิบัติจริง
 • การเตรียมส่วนผสมต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการทำเมนูเครื่องดื่มเย็น
 • การชงเมนูเครื่องดื่มเย็น เมนูปั่น รวมทั้งทั้งเครื่องดื่มอื่น ๆ เพื่อนำมาเสริมในร้าน
 • การคำนวณต้นทุนของแต่ละเมนู , ระยะเวลาคืนทุน, จุดคุ้มทุน
 • การตั้งราคาขาย
 • พูดคุยซักถามเพิ่มเติม


 

 1. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากวันลงชื่อจอง ระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. หากลูกค้าชำระเงินกำหนดแต่ไม่มีแจ้งการชำระเงินระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สำหรับท่านที่จองและตามโอนเงินแล้ว และไม่สามารถมาเรียนในวันนั้นๆได้จริงๆ ทาง NLCOFFEE ยินดีที่จะให้ท่านเลื่อนวันเรียนออกไปได้ 1 ครั้ง  โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ และหากท่านไม่มา ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เนื่องจากทาง NLCOFFEE จำเป็นที่ต้องให้มีการโอนเงินก่อน เพราะมีหลายๆท่านที่จองไว้ เมื่อถึงวันที่จองก็ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงทำให้หลายๆ ท่านเสียโอกาสในวันนั้นไป


เหมาะสำหรับ
อยากเป็นบาริสต้า ต้องการเปิดร้านกาแฟ  หรือบาริสต้าเก่าที่ต้องการ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปี


 • ผู้เรียนสูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน
 • ระยะเวลาเรียน 1 วัน เริ่ม 09:30 - 15:30
 • เรียนทุกวันพุธ และ เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • มีอาหารให้ทานช่วงกลางวันฟรี
 • สถานที่เรียน : นนทบุรี