ด้ามชงกาแฟ ด้ามไม้ 58mm (เลือกแต่งอุปกรณ์ได้)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

La Nuova Era , Promac , Rancilio , Expobar , Seremo , La pavoni

ขนาดตะแกรงชงกาแฟ

17 กรัม 2 shot มาตรฐาน 11 กรัม ไม่เอาตะแกรง ตะแกรงชงชา

ทางน้ำไหลกาแฟ

1 ทางยาว 2 ทางยาว 2 ทางมีฝาปิด ไม่เอาทางน้ำไหล

Share

เลือกขนาด ตะแกรง และด้ามชงได้ตามต้องการ