ด้ามชง Oscar พร้อมลวด ทางน้ำไหล 2 ทางสั้น (ไม่รวมตะแกรง)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 0739

Nuova Simonelli : Oscar 1/2, Appia ,Musica

Share