ทางน้ำไหล 1 ทางสั้น แบบเปิด แบบหักมุม(copy)

Attribute:

ข้อต่อทางน้ำไหลกาแฟ Coffee Spout 90องศา หักมุม

รุ่น

ทางน้ำไหล 1 ทางสั้น แบบเปิด แบบหักมุม ทางน้ำไหล 1 ทางยาว แบบเปิด ทางน้ำไหลแบบ 2 ทางยาว แบบปิด ทางน้ำไหลแบบ 2 ทางยาว แบบเปิด ทางน้ำไหล 1 ทางสั้น แบบเปิด ทางน้ำไหล 2 ทางสั้น แบบเปิด

Share


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy