แทมเปอร์เข็ม เกลี่ยกาแฟ Needle Tamper

Attribute:

Share

แทมเปอร์เข็ม เกลี่ยกาแฟ Needle Tamper
อุปกรณ์สำหรับกระจายผงกาแฟไม่ให้เป็นก้อนๆ ก่อนทำการเกลี่ย และแทมป์กาแฟ ทำให้การสกัดกาแฟออกมาได้ทั่วถึงมากขึ้น ตัวเข็มทำจากวัสดุ Stainless Steel