ถาดล้างพิชเชอร์ B

 

ที่ล้างพิชเชอร์ และ ที่ล้างแก้ว แบบฝังเคาน์เตอร์ (Pitcher Rinser)

• ขนาด 64.1 x 21.1 x 18 cm. ถึงปลายท่อ

• ลักษณะเป็นบาร์สแตน มีหัวล้างเป็นแฉกๆ ใช้ติดตั้งต่อเข้ากับก๊อกน้ำ

• ส่วนหัวล้าง เพียงใช้มือกดเหยือก หรือ แก้ว หัวล้างจะทำการล้าง จะมีน้ำพุ่งออกมาเพื่อล้างเหยือกทำฟองนม แก้ว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องล้างบ่อยๆ จะช่วยลดเวลาในการเก็บล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับ ล้างเหยือกตีฟองนม ที่ล้างพิชเชอร์ตีฟองนม ที่ล้างแก้ว หัวspinjet แบบฝังเคาน์เตอร์ 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy