ด้ามชง Bottomless ปีกตรง/ด้ามไม้/ตะแกรงเต็มก้น (E61)

Attribute:

Promac, La Nuova Era, Rancilio,Expobar,Rocket, Magister, Ascaso สินค้านำเข้า อิตาลี มาพร้อมลวดยึดตะแกรง ตะแกรง 21 กรัม

Share