วิธีแจ้งหลักฐานการชำระเงิน    

 

 

 

 S T E P

1. กรอกเลขที่สั่งซื้อ

2. เลือกช่องทางการชำระเงิน

3. กรอกวันที่, เวลาที่ชำระเงิน และ จำนวนเงิน

4. กดเลือกไฟล์ สลิปธนาคาร หรือ หลักฐานการโอนเงิน

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

6. กดแจ้งการชำระเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 S T E P

เมื่อกดแจ้งการชำระเงิน >> หน้าเว็ปไซต์จะปรากฏดังนี้