-A +A
 www.nlcoffee.net
  Search   
 

Your basket 0 piece(s) : Total price 0.00 Baht
รหัส : 0065
ชื่อ : บริการติดวาล์วบนถุงกาแฟ
รายละเอียด : ใช้วาล์วแท้นำเข้าอิตาลี Goglio Valve
ประเภทสินค้า : อะไหล่ ALL
Quantity : Piece(s)

Order Note (optional)


คำอธิบาย :

Degassing Valve วาล์คายแรงดัน ชนิด One Way Valce

เป็นวาล์วสำหรับติดภายในถุงกาแฟเพื่อใช้ในการระบายก๊าซออกมานอกถุง


หน้าที่ของวาล์ว
วาล์วกาแฟที่ติดบนถุงกาแฟจะมีหน้าที่ในการยอมปล่อยให้อากาศในถุงกาแฟออกมาภายนอกแต่ไม่ยอมให้อากาศภายนอกกลับเข้าไปในถุงกาแฟ

หลักการของวาล์ว     
เนื่องจากเมื่อเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วแล้วนั้นจะเริ่มคายกีาซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาภายนอก หากเราไม่ทำการเจาะรูหรือติดวาล์วเอาไว้น้ัน  ถุงกาแฟจะบวมขึ้นเรื่อยจนแตกในที่สุด วาล์วกาแฟจึงเข้ามาช่วยในส่วนนี้ เพราะโดยทั่วไปหากเจาะรูถุงกาแฟโดยไม่ติดวาล์วนั้นย่อมทำให้อากาศภายนอกซึ่งมีอ๊อกซิเจนสามารถเข้าไปในถุงได้ และเมื่อน้ำมันกาแฟสัมผัสกับอ๊อกซิเจนจะทำให้เกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และทำให้กาแฟมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปในระยะยาวกาแฟเหม็นหื่นในที่สุด

ประโยชน์ของวาล์วกาแฟ
เมื่ออากาศภายนอกไม่สามารถเข้าไปในถุงได้และอากาศในถุงมีปริมาณเปอร์เซ้นต์ของก๊าซคาร์บอนที่มากขึ้นย่อมทำให้กาแฟคงสภาพเดิมได้ยาวนานครีม่าแน่นขึ้นแม้กาแฟจะเก่ากว่า 2 เดือน


ราคาจำหน่ายพร้อมติดตั้ง
วาล์ว GOGLIO อิตาลี
ขั้นต่ำ 500 ถุง ราคาตัวละ 3.0 บาท
จำนวน 10,000 ถุง    ราคาตัวละ 2.5 บาท
จำนวน 30,000 ถุง    ราคาตัวละ 2.3 บาท
 ราคาจำหน่ายพร้อมติดตั้ง 
วาล์ว ไทย
ชั้นต่ำ 500 ถุง   ราคาตัวละ 1.5 บาท 
จำนวน 10,000 ถุง  ราคาตัวละ 1.2 บาท 
จำนวน 30,000 ถุง  ราคาตัวละ 1 บาท
 

 |
|
|
|
 
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท เอ็น แอล คอฟฟี่ เทรดดิ้ง จำกัด
58/39-41 หมู่ที่ 6 ถนนกรุงเทพ-นนท์
ตำบลบางเขน
Tel : 02-5809371-4 Fax: 02-5809399
Email : ball@nlcoffee.com